Polski Deutch English
Obsługa niesłyszących

Aktualności

 
2017-03-14

UCHWAŁA NR 19/2017 ZARZĄDU POWIATU PYRZYCKIEGO Z DNIA 14 MARCA 2017 R.

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały nr XXVI/123/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Oferentom zostaną udzielone dotacje na zasadach określonych w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

W budżecie Powiatu 2017 r. przewidziano kwotę 27.000 zł na realizację zadań publicznych w 2017 roku, z której w niniejszym konkursie rozdysponowano kwotę 18.200 zł, a pozostała niewykorzystana pula środków w kwocie 8.800 zł zostanie rozdysponowana w II Otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego

Stanisław Stępień 

Bartłomiej Królikowski 

Miłosz Łuszczyk 

Wiktor Tołoczko 

Jarosław Ileczko

Załącznik do Uchwały Nr 19/2017

Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 14 marca 2017 r.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017

   

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Kwota dofinansowania w zł

Konkurs nr 1 – w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

Pyrzycki Klub Olimpijczyka

800

Konkurs nr 2 – w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży – maksymalna wysokość dotacji 2000 zł

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński

1000

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne "Wyrównajmy szanse"

1000

Konkurs nr 3 – w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Organizacja przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych w dziedzinie ekologii

Stowarzyszenie Rozwoju Lipiańskich Wsi

1500

Konkurs nr 4 – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego

MLKS "Sokół" Pyrzyce

900

Konkurs nr 4 – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży

LMKS "Żak – Espadon" Pyrzyce

1200

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Płonia" w Okunicy

800

Konkurs nr 4 – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach oraz zajęciach sportowych

Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy "Partyzanci"

2200

UKS "Kleks" – Sprawni Razem w Pyrzycach

1500

LKS "Spartakus" Pyrzyce

1500

MKS "Stal" Lipiany

800

Konkurs nr 5 – w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Aktywizacja osób starszych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach

1000

Konkurs nr 6 – w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Organizacja przedsięwzięć popularyzujących kulturę, sztukę

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Moja młodość" Lipiany

1500

Stowarzyszenie „Otwarte Okno” w Kosinie

500

Konkurs nr 6 – w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Organizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Jutrzenka" Przelewice

500

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków "Zaczynaj” Lipiany

1500

 

Paweł Leśniewski
 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskietel.: +48 91 88 11 300, fax: +48 91 506 55 00, email: starostwo@pyrzyce.plNIP: 8531457417, Regon: 811694584
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x