Polski Deutch English
Obsługa niesłyszących

Pozwolenia na rozbiórkę

 

 

KARTA USŁUGI

 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

 

Pozwolenia na rozbiórkę

wydanie 1

data wydania:

 

Opis sprawy

Postępowanie w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Komórka Urzędu prowadząca sprawę

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, 74 – 200 Pyrzyce

Telefon: 91 88 11 356 – pokój nr 216

91 88 11 357 – pokój nr 217

91 88 11 358 – pokój nr 218

 

Miejsce składania dokumentów

 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce,

Wydział Architektury i Budownictwa (pokoje nr 216, 217 i 218, II piętro)

Biuro Obsługi Interesanta (parter)

od poniedziałku do piątku, poniedziałek (godz. 8.00 – 16.00), wtorek – piątek (godz. 7.00 – 15.00)

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 65 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Forma załatwienia sprawy

 

Decyzja pozwolenia na rozbiórkę.

 

Wymagane dokumenty

 

× wniosek (druk dostępny w Urzędzie lub na stronie internetowej)

× zgoda (oświadczenie) właściciela (współwłaścicieli) obiektu na

× szkic usytuowania obiektu budowlanego

× opis sposobu i zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych

× opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

× pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi

× w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu

× upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

× informacje uzupełniające (druk dostępny w Urzędzie lub na stronie internetowej

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa uiszczana jest z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej i wynosi:

1) za pozwolenie na rozbiórkę – 36 zł

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego
stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

1) państwa obce pod warunkiem wzajemności

2) jednostki budżetowe

3) jednostki samorządu terytorialnego

4) organizacje pożytku publicznego

 

Opłatę skarbową, z wyszczególnieniem czego dotyczy wpłata, można uiścić w formie gotówkowej w:

  • kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
  • kasie MONETIA – agencja mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

 

lub w formie bezgotówkowej na konto organu podatkowego (konto podane poniżej)

 

Nr rachunku bankowego

 

Urząd Miejski w Pyrzycach

 

nr konta 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Pyrzyckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 

× Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.)

× Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23)

 

Informacje dodatkowe

 

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, w dniach: od poniedziałku do piątku, poniedziałek (godz. 8.00 – 16.00), wtorek – piątek (godz. 7.30 – 15.00), lub pod numerami telefonu:

Telefon: 91 88 11 356 – pokój nr 216

91 88 11 357 – pokój nr 217

91 88 11 358 – pokój nr 218

Wnioski i inne wzory pism do wykorzystania

 

Niezbędne:

1) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

2) Informacja uzupełniająca

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskietel.: +48 91 88 11 300, fax: +48 91 506 55 00, email: starostwo@pyrzyce.plNIP: 8531457417, Regon: 811694584
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x