Polski Deutch English
Obsługa niesłyszących
PCZK
zima_2014
Pozwolenia na rozbiórkę
 

KARTA USŁUGI

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

Pozwolenia na rozbiórkę

wydanie 1

data wydania:

09.12.2011

Opis sprawy

Postępowanie w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Komórka Urzędu prowadząca sprawę

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, 74 - 200 Pyrzyce

 

Miejsce składania dokumentów

 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce,

Wydział Architektury i Budownictwa (pokoje nr 216, 217 i 218, II piętro) - poniedziałek (w godz. 8.00 - 16.00), środa i piątek (w godz. 7.30 - 15.30)

Biuro Obsługi Interesanta (parter) - od poniedziałku do piątku, poniedziałek (godz. 8.00 - 16.00), wtorek - piątek (godz. 7.30 - 15.30)

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 65 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja pozwolenia na rozbiórkę.

Wymagane dokumenty

 

 • × wniosek (druk dostępny w Urzędzie lub na stronie internetowej)
 • × zgoda (oświadczenie) właściciela (współwłaścicieli) obiektu na
 • × szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • × opis sposobu i zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • × opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • × pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi
 • × w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu
 • × upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

 

Opłaty

Opłata skarbowa uiszczana jest z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej i wynosi:

1) za pozwolenie na rozbiórkę - 36 zł

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego
stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • 1) państwa obce pod warunkiem wzajemności
 • 2) jednostki budżetowe
 • 3) jednostki samorządu terytorialnego
 • 4) organizacje pożytku publicznego

 

Opłatę skarbową, z wyszczególnieniem czego dotyczy wpłata, można uiścić w formie gotówkowej w:

 • kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
 • kasie Oddziału Banku BGŻ - punkt mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

(bez prowizji)

 

lub w formie bezgotówkowej na konto organu podatkowego (konto podane poniżej)

 

Nr rachunku bankowego

 

Urząd Miejski w Pyrzycach

 

nr konta 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Pyrzyckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 

 • × Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
 • × Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Informacje dodatkowe

 

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, w dniach: poniedziałek (godz. 8.00 - 16.00), środa i piątek (godz. 7.30 - 15.30), lub pod numerem telefonu 91 88 11 356, 91 88 11 357, 91 88 11 358, poniedziałek (godz. 8.00 - 16.00), wtorek - piątek (godz. 7.30 - 15.30)

 

Wnioski i inne wzory pism do wykorzystania

 

Niezbędne:

1) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

 

   

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskietel.: +48 91 88 11 300, fax: +48 91 88 63 213, email: starostwo@pyrzyce.plNIP: 853-13-71-526, Regon: 811694584
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x